2007 öss edebiyat sorularından...

Aşağa gitmek

2007 öss edebiyat sorularından...

Mesaj  chatLakqitaRist Bir Cuma Mayıs 09, 2008 10:01 am

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ---- yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin so-nuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)
B) ---- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşa-dıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitap-lara denir. (biyografi)
C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara ---- denir. (otobiyografi)
D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan et-kili ve inandırıcı konuşmalara ---- denir. (nutuk)
E) Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayana-rak anlattığı yazı türüne ---- denir. (anı)


2. Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya-ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın-da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden han-gisidir?
A) Recep Bilginer
B) Orhan Asena
C) Necati Cumalı
D) Refik Erduran
E) Haldun Taner

3. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar toplulu-ğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kur-duğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, pi-yesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hâmit
E) Süleyman Nazif


4. Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-si yanlıştır?
A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
B) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insan-larının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yö-resel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
D) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre-lerinde büyük yankı uyandırmıştır.
E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum-cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.5. Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin
I-)Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Namık Kemal’in

II-)İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin III-)Zehra, Recaizâde

Mahmut Ekrem’in IV-)Araba Sevdası, Nabizâde Nazım’ın

V-)Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara
örnek olarak gösterilebilir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ile II. B) I. ile IV.
C) II. ile III. D) III. ile V.
E) IV. ile V.


6. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Mehmet Rauf’un Eylül adlı yapıtı edebiyatımız-daki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmek-tedir.
B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kur-tuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.
C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımız-daki ilk tarihî roman örneğidir.
D) Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.
E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.


7. Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
C) La Fontaine’den çeviriler yapmıştır.
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.
8. I-)Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen

II-)Tanzimat Dönemi yazarı III-)Halit Ziya Uşaklıgil, aydın
çevreyi anlattığı IV-)Mai ve Siyah adlı V-)romanında
yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil
kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil-gi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Diğer sayfaya geçiniz.
32
9. Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini
I
tutan en önemli tür mesnevidir. Fuzûlî’nin
II
Hüsn ü Aşk, Süleyman Çelebi’nin Mevlid adlı yapıtları
III IV V
bu türün tanınmış örnekleridir.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Risaletü’n-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)
B) Makalât adlı yapıtında tasavvuf konularını bö-lümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli)
C) Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının ya-nında tasavvufa da yer vermiştir. (Kadı Burha-neddin)
D) Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri gelene-ğine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
E) Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıku’t-Tayr ile Feleknâme onun tarafından oluşturul-muştur. (Ali Şir Nevaî)


11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?
A) Selam olsun karanfilin alına
Selam, tomurcuklu defne dalına
B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir
İçimi coşturan bahar yelidir
C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri
E) Değirmen değirmen, beni de öğüt
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt


CEVAPLAR
1. A
2. B
3. C
4. D
5. D
6. E
7. A
8. B
9. C
10. E
11. D

chatLakqitaRist
Mod
Mod

Mesaj Sayısı : 108
Kayıt tarihi : 09/05/08
Yaş : 27
Nerden : İstanßuL...

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: 2007 öss edebiyat sorularından...

Mesaj  chatLakqitaRist Bir Cuma Mayıs 09, 2008 2:21 pm

Umarım faydaLı oLuyoRuzduR.paylaşımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar..

chatLakqitaRist
Mod
Mod

Mesaj Sayısı : 108
Kayıt tarihi : 09/05/08
Yaş : 27
Nerden : İstanßuL...

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz